Σε τι διαφέρουν τα επαγγελματικά είδη καθαρισμού;

Ο μέσος χρήστης στην αγορά βρίσκει τα συνήθη είδη καθαρισμού, τα οποία είναι προορισμένα για οικιακή χρήση. Η διαφορά της οικιακής από την επαγγελματική χρήση συνίσταται τόσο στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα όσο και την έκταση. Τα επαγγελματικά είδη καθαρισμού αφενός προορίζονται για πιο βαριές περιπτώσεις, τις οποίες τα οικιακά προϊόντα καθαρισμού δε μπορούν να αντιμετωπίσουν, και αφετέρου χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερη ποσότητα και συχνότητα. Σε πρακτικό, όμως, επίπεδο τι είναι αυτό που τα κάνει να διαφέρουν και πώς ωφελείται από αυτό ο επαγγελματίας χρήστης;

Δραστικές ουσίες

Τα επαγγελματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά περιέχουν πιο δραστικές ουσίες σε σχέση με αυτά που προορίζονται για οικιακή χρήση. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Καταρχάς, τα οικιακά υλικά καθαρισμού χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση εύκολων έως μέτριων περιστατικών. Επιπλέον, οι συνθήκες ασφαλείας, όταν γίνεται οικιακός καθαρισμός, είναι ελάχιστα ελεγχόμενες. Οπότε ο κίνδυνος πρόκλησης κάποιου ατυχήματος είναι μεγάλος. Αντίθετα, στους επαγγελματικούς χώρους λαμβάνονται ειδικές προφυλάξεις και συχνά γίνεται χρήση ειδικών προστατευτικών από τους εργαζομένους. Ο καθαρισμός μπορεί να ολοκληρωθεί με ασφάλεια και χωρίς την απειλή της υγείας του χρήστη. Με την σωστή προφύλαξη είναι ασφαλής η χρήση ακόμα και τοξικών ή διαβρωτικών ουσιών.

Μεγάλη ποσότητα

Τα επαγγελματικά καθαριστικά προϊόντα παράγονται εξαρχής σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες σε σχέση με τα οικιακά. Η αποθήκευσή τους γίνεται σε ειδικές συσκευασίες για αυτό τον σκοπό ενώ το αντίστοιχο ισχύει και για τη συμπύκνωσή τους. Έτσι, η τελική τιμή διαμορφώνεται σε πιο συμφέρον επίπεδο σε σχέση με τα οικιακά καθαριστικά. Όμως αυτό συμβαίνει λόγω της μεγαλύτερης ποσότητας παραγωγής κάτι που δεν μπορεί να ισχύσει για τα οικιακά προϊόντα καθαρισμού.

Ostrianet.gr - Επαγγελματικά Απορρυπαντικά - Ostria aroma fresh τριαντάφυλλο 12lt

Διαφορετικές συνθήκες χρήσης

Τα επαγγελματικά είδη καθαρισμού χρησιμοποιούνται, όπως προαναφέρθηκε, σε εντελώς διαφορετικό περιβάλλον χρήσης, σε μεγαλύτερη έκταση και σε δυσκολότερες συνθήκες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει να σχεδιάζονται με τη λογική της μέγιστης αποτελεσματικότητας και άνεσης για τον εργαζόμενο στην καθαριότητα. Για παράδειγμα, τα επαγγελματικά καρότσια σφουγγαρίσματος διαθέτουν ειδική μεγάλη πρέσα για το στύψιμο αφού οι επαγγελματικές σφουγγαρίστρες είναι πολύ μεγαλύτερες από τις οικιακές. Φυσικά η επιβάρυνση του χρήστη στις οικιακές σφουγγαρίστρες είναι μικρότερη. Αυτή η αυξημένη ανάγκη λειτουργικότητας ανεβάζει το κόστος σε ορισμένα είδη όμως υπάρχει απόσβεση λόγω της εύκολης χρήσης και συνεπώς της ταχύτερης διεκπεραίωσης των εργασιών καθαριότητας.

Υψηλή ανθεκτικότητα

Τα χρηστικά είδη καθαρισμού που προορίζονται για επαγγελματική χρήση πρέπει να χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και ανθεκτικότητα ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις δυσμενείς συνθήκες. Αυτό έχει ως συνέπεια η τιμή τους να είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τα οικιακά είδη καθαρισμού. Ωστόσο, επειδή ακριβώς πρόκειται για προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν σε τεράστια έκταση, η απόσβεση έρχεται άμεσα λόγω της αδιάλειπτης και απρόσκοπτης χρήσης τους.